Bc. Michal Zháněl

Diplomová práce

Analýza a optimalizace procesu vedení vývoje softwaru metodou SCRUM

Analysis and optimization of the management of software research and development by using SCRUM methodology
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce „Analýza a optimalizace procesu vedení vývoje software metodou Scrum“ je analyzovat a optimalizovat proces softwarového vývoje v konkrétním podniku. Teoretická část přibližuje počátky softwarového vývoje a popisuje tradiční a agilní přístup. V praktické části autor analyzuje vývoj softwaru ve firme AVG Technologies CZ,s.r.o. Autor porovnává původní vodopádová metoda …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Analysis and optimization of the management of software research and development by using SCRUM methodology” is to analyse and optimize the software development in a real company. The theoretical part introduces the beginnings of the software development and describes the traditional and the agile approaches. In the practical part the author analyses the software …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Milan Turek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management