Ing. Veronika Slezáková

Bachelor's thesis

Lobbying v zemích Evropy: teorie a praxe

Lobbying in the EU: Theoretical and Practical Aspects
Abstract:
Bakalářská práce na téma ‘‘Lobbing v EU: teorie a praxe‘‘ analyzuje legislativní regulaci lobbingu v Evropské Unii a v České republice a provádí jejich vzájemnou komparaci. Dále se zaměřuje na praktické aspekty lobbingu – případové studie lobbingu z oblasti solární politiky v České republice a ve Spojeném království. Jsou studovány především zájmové skupiny, jejich role v legislativních procesech a …more
Abstract:
The bachelor thesis ‘‘Lobbying in the EU: theoretical and practical aspects‘‘ analyses lobbying regulation legislation in the European Union and in the Czech Republic and their comparison. Furthermore, it focuses on the practical aspects of lobbying – case studies of lobbying for solar policy in the Czech Republic and in the United Kingdom. Interest groups, their roles in the legislative processes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta