Mgr. Iveta Průšová

Diplomová práce

Osobnostní charakteristiky, hodnoty a pracovní spokojenost pracovníků dobrovolnických organizací

Personality Characteristics, Values and Job Satisfaction of Workers Of Non- Profit Organizations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem pracovní spokojenosti, hodnot a vybraných osobnostních charakteristik u pracovníků dobrovolnických organizací. V teoretické části práce se podrobněji zabýváme pojmy dobrovolnická organizace, pracovní spokojenost, hodnoty a vybrané osobnostní charakteristiky. Z osobnostních charakteristik jsme se rozhodli vybrat extraverzi, neuroticismus a frustrační toleranci. Ve výzkumu …více
Abstract:
In this thesis job satisfaction, values and selected personality characteristics of workers of non- profit organization was examined. In the theoretical part of thesis we examined conception of non- profit organization, job satisfaction, values and selected personality characteristics. We decided to choose extraversion, neuroticism and frustration tolerance from personality characteristics. In our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta