Bc. Lucie Procházková

Diplomová práce

Students with Dyslexia and ELT

Students with Dyslexia and ELT
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat situaci dyslektických studentů ve výuce anglického jazyka na českých školách. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka věnuje speciálním vzdělávacím potřebám, rozdílům ve vzdělávání a dyslexii obecně. Rozebírá také dyslexii v kontextu výuky angličtiny a českého vzdělávacího systému. Praktická část se skládá z případové studie …více
Abstract:
This diploma thesis aims to map the situation of dyslexic students in ELT at Czech schools. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the author concentrates on special educational needs, learning differences, and dyslexia in general. Dyslexia in the context of ELT and the Czech education system is also analyzed here. The practical part is based on a case …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta