Kateřina Hlaváčová

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje města Ivančice

Strategic development plan of Ivančice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kritickým zhodnocením procesu přípravy strategického plánu města Ivančice. Hodnocení se zaměřuje na vhodnost metody pro strategické plánování, výběr a stanovení cílů spolu s volbou indikátorů strategického plánu. Následně je v práci uvedeno doporučení na zlepšení současného stavu obce. Součástí analýzy je porovnání s dobrou praxí a strukturované interview se starostou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the critical evaluation of the process of preparation of the strategic plan of the town Ivančice. The evaluation focuses on the appropriateness of the method for strategic planning, selection and goal setting, together with the choice of strategic plan indicators. Subsequently, the work includes recommendations for improving the current state of the town. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů