Jiřina Kudrnáčová

Diplomová práce

Veřejný ochránce práv a jeho pravomoci

The Ombudsman and his powers
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je zmapování současného stavu institutu veřejného ochránce práv. V teoretické části bude představena činnost veřejného ochránce práv, dále jeho pravomoci a odpovědnosti. V praktické části diplomové práce bude, na základě sběru sekundárních dat za období 2014 - 2019 a analýzy výsledků šetření pravomocí, specifikována efektivita při ochraně práv občanů České republiky …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to ascertain what is the current state related to The Institution of Ombudsman. The theoretical part of the thesis presents the activities of the Ombudsman, as well as his competencies and responsibilities. In the practical part of the thesis the efficiency of protecting Czech citizen rights is specified. The efficiency is identified on the basis of the secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/mjux3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě