Jiřina Kudrnáčová

Master's thesis

Veřejný ochránce práv a jeho pravomoci

The Ombudsman and his powers
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je zmapování současného stavu institutu veřejného ochránce práv. V teoretické části bude představena činnost veřejného ochránce práv, dále jeho pravomoci a odpovědnosti. V praktické části diplomové práce bude, na základě sběru sekundárních dat za období 2014 - 2019 a analýzy výsledků šetření pravomocí, specifikována efektivita při ochraně práv občanů České republiky …more
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to ascertain what is the current state related to The Institution of Ombudsman. The theoretical part of the thesis presents the activities of the Ombudsman, as well as his competencies and responsibilities. In the practical part of the thesis the efficiency of protecting Czech citizen rights is specified. The efficiency is identified on the basis of the secondary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2021
  • Supervisor: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě