Daria Stepanova

Diplomová práce

Lineární a diferenciální kryptoanalýza

Linear and Differential Cryptanalysis
Anotace:
Tématem této diplomové práce je lineární a diferenciální kryptoanalýza. Práce však obecně pojednává také o kryptologii a kryptoanalýze jako takové. Jsou zde podrobně probrány blokové šifrovací algoritmy DES, AES (symetrické šifrování) a jejich zjednodušené verze, dále jsou zde popsány různé metody kryptoanalýzy, druhy útoků na jednotlivé typy šifrování, a samozřejmě jsou také rozebrány výhody a nevýhody …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the Linear and Differential Cryptanalysis. However, work also deals in general with the cryptology and the cryptanalysis as such. In detail are discussed the block encryption algorithms DES, AES (with symmetric encryption) and their simplified versions, then there are described different methods of the cryptanalysis, types of attacks on different types of encryptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Eliška Ochodková
  • Oponent: Jiří Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava