Bc. Roman CHYŤA

Diplomová práce

Obchodní taktika a strategie firmy XY ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků

Tactic and strategy of LIME, a. s. in relation to securing and recovering of obligation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou závazků a jejich zajišťování. Cílem této práce je ukázat jakým způsobem společnost LIME, a. s. zajišťuje své závazkové vztahy a navrhnout možnosti jejich zlepšení. Teoretická část obsahuje nejdůležitější údaje týkající se závazkového práva se zaměřením na podnikatelský sektor. Jsou zde ukázány nejdůležitější instituty zajišťovacího práva a vztah mezi dlužníkem …více
Abstract:
The master thesis discusses problems of obligations and it´s securing. To goal of this paper work is to show kinds of securing obligations of company LIME, a. s. and propose innovation for its. Teoretical part documents the most important data about law of obligation with a view to business branch. The practical part includes short characteristic of LIME, a. s.. This work show relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Zveřejnit od: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3871

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYŤA, Roman. Obchodní taktika a strategie firmy XY ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing