Bc. Jana Podávková

Diplomová práce

Controlling, manažerský nástroj usnadňující řízení podniku

Controlling, a Managerial Tool to Facilitate the Company Management
Anotace:
Předmětem diplomové práce Controlling, manažerský nástroj usnadňující řízení podniku je popis teoretických koncepcí controllingu se zaměřením na controllingové metody a nástroje a následné srovnání těchto přístupů s praxí ve vybraném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na výklad základních controllingových pojmů, určení jeho cílů a popis organizace a úloh controllingu. Detailněji jsou zpracovány …více
Abstract:
The goal of the Diploma thesis Controlling, a manager instrument making company’s management easy is a description of theoretical controlling conceptions with focus to the controlling methods and instruments and consequent comparison of these assumptions with practice at selected company. The theoretical part of the thesis is focused to an explanation of the basic controlling terms, determination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Čapek
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS