Mgr. Ludmila Hrubá

Diplomová práce

Extensive Reading as a Tool to Develop Students' Motivation to Read in English in the Digital Age

Extensive Reading as a Tool to Develop Students' Motivation to Read in English in the Digital Age
Anotace:
Tato práce se zabývá extenzivním čtením jako nástrojem k motivování studentů ke čtení v angličtině. Zaměřuje se na zkoumání postojů ke čtení v generaci tzv. digitálních domorodců, u nichž byla zkoumána motivace k extenzivnímu čtení v kontextu digitálního prostředí. Stěžejním tématem této diplomové práce je vztah studentů k digitálním materiálům a ke čtení v angličtině a způsoby jejich motivování ze …více
Abstract:
The thesis deals with extensive reading as a tool to develop students’ motivation to read in English. The study focuses on the attitudes of the digital natives towards reading in English and their motivation to extensive reading which was examined in the context of the digital age. Central to the entire study are learners’ attitudes towards reading of digital materials and reading in English. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy