Bc. Radka Chladová

Bakalářská práce

Prevence závažných havárií a eliminace jejich finančních důsledků

Major Accidents Prevention and Elimination of their Financial Results
Anotace:
Práce se zabývá analýzou stavu prevence závažných havárií jakožto specifické oblasti rizik a možností eliminace jejich finančních důsledků ve vztahu k zákonu č. 59/2006 Sb. Práce předkládá stručnou historii vzniku legislativy, definuje základní pojmy. Poté se zabývá podrobněji zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, především povinnostmi provozovatelů a povinnostmi a kompetencemi orgánů …více
Abstract:
This bachelor´s work deals with the analysis of the state of major accidents prevention as specific risks area and a possibility of elimination of their financial results in accordance with the Act reference 59/2006 Sb. This work demonstrates a brief history of legislation establishment, defines basic terms. Afterwards, it deals with the Act reference 59/2006 Sb. in detail about major accidents prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chladová, Radka. Prevence závažných havárií a eliminace jejich finančních důsledků. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní