Haoyun Shen

Bakalářská práce

Profitability Assessment of Boeing Company

Profitability Assessment of Boeing Company
Anotace:
As far as we know, the Boeing airplane company is one of the biggest company in the world and it is famous for all kinds of planes. Every year, a lot of planes are produced by Boeing and various items about plane will bring a big amount of profits. But do you know the basic financial position of this company? Do you know what the manager should do to help Boeing operate well? From this thesis, you …více
Abstract:
As far as we know, the Boeing airplane company is one of the biggest company in the world and it is famous for all kinds of planes. Every year, a lot of planes are produced by Boeing and various items about plane will bring a big amount of profits. But do you know the basic financial position of this company? Do you know what the manager should do to help Boeing operate well? From this thesis, you …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava