Valeria Melynicsenko

Bakalářská práce

MARKETING COMMUNICATION MIX OF THE SELECTED REGION

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Marketingovým komunikačním mixem vybraného regionu.Pro tuto práci byla vybrána oblast Lviv na Ukrajině.Teoretická část popisuje podstatu a součásti marketingové komunikace, dále se zmiňuje o marketingové komunikaci odvětví cestovního ruchu. Představuje klíčové výhody a nevýhody marketingových kanálů.Vysvětluje hlavní marketingové nástroje, jako je SWOT analýza, PEST …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns Marketing communication mix of the selected region. To be more specific, Lviv region in Ukraine has been selected for that thesis.The theoretical part describes the essence and components of marketing communications, then it mentions marketing communication of the tourism industry. It presents key advantages and disadvantages of marketing channels.Explains main marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality and Tourism Management

Práce na příbuzné téma

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.