Vladěna BOHÁČOVÁ

Diplomová práce

Atletika formou variabilních provozů v tělesné výchově na 1. stupni základních škol (multimediální DVD-videoprogram)

Athletics in the form of variable operations in physical education at primary school level (multimedia DVD)
Anotace:
Má diplomová práce je zaměřená na atletiku formou variabilních provozů na 1. stupni základních škol. Teoretickou část jsem rozdělila na několik kapitol. Snažila jsem se přehledně zpracovat, co je samotný variabilní provoz, kdy konkrétně v hodině máme variabilní provoz uskutečnit. V jaké fázi motorického učení je vhodné variabilní provoz zařadit a s jakými dalšími uspořádáními se můžeme setkat. První …více
Abstract:
My diploma work is focused on variable process of athletics at primary school. I divided theoretical part to several chapters. I tried to simply and detailed described what does variable process mean, when is the best time to use it during the physical education. Then in which phase of motor skills education is good to variable process implement to education a what can be other variable process orders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalistová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČOVÁ, Vladěna. Atletika formou variabilních provozů v tělesné výchově na 1. stupni základních škol (multimediální DVD-videoprogram). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/