Mgr. Ivo Jašek

Bakalářská práce

Rasismus v České republice

Racism in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Rasismus v České republice“ se zabývá názory Čechů na problematiku rasismu a jejich vztahů k etnickým menšinám žijícím v České republice. Teoretická část pojednává obecně o rasismu jako společenském problému, vymezuje základní pojmy, zabývá se příčinami vzniku rasistických postojů a nastiňuje situaci vztahů Čechů a Romů. Praktická část, na základě teoretické části a dotazníkového …více
Abstract:
Bachelor´s thesis „Racism in the Czech republic“ deals with opinions of Czechs on issue of racism and their relationships to ethnic minorities living in the Czech Republic. The theoretical part deals generally with racism as a social problem, defines the basic terms, deals with thecauses of racist attitudes and outlines the situation of relations between Czechs and Roma. The practical part, on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta