Bc. Kristýna Hálová

Bakalářská práce

Komunikační strategie u studentů v angličtině jako cizím jazyce

Learners' communication strategies in English as a foreign language
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Komunikační strategie u studentů v angličtině jako cizím jazyce se zabývá tematikou komunikačních strategií a jejich využití při učení cizího jazyka, konkrétně anglického. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické se zaměřuje na komunikaci obecně, objasňuje původ komunikačních strategií, jejich základní definice a různá dělení komunikačních strategií podle jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor thesis called ,,Learners' Communication Strategies in English as a Foreign Language” focuses on the topic of the communication strategies and their usage in learning English as a second language. It is divided into two parts. In the theoretical part describes the process of communication in general, clarifies the origin and the basic definitions of the communication strategies. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sýkorová
  • Oponent: Mgr. Barbora Šimůnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta