Bc. Tereza Řezníčková

Diplomová práce

Některé sociální aspekty globálních problémů a jejich vliv na Českou republiku

Some of the social aspects of global problems and their effect on Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnými globálními problémy se zaměřením především na tematiku multikulturalismu. Především pak porovnává multikulturní přístupy k přistěhovalcům v České republice a Francii. Toto porovnání vychází ze zpracování oficiálních dat projektu výzkumu veřejného mínění Eurobarometer a projektu MIPEX, který monitoruje a posuzuje evropské integrační politiky.
Abstract:
Master thesis deals with the current global problems and focusing primarily on the topic of multiculturalism. It especially compares multicultural approaches to immigrants in the Czech Republic and France. This comparison is based on the official data of public opinion research project of Eurobarometer and MIPEX project, which monitors and evaluates European integration policy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní