Bc. Nina Bartovičová

Diplomová práce

Obraz Konfucia a jeho myšlení v díle Yu Dan – analýza knihy Lunyu xinde

The image of Confucius and his thought in Yu Dan's work - an analysis of the book Lunyu xinde
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá analýzou díla Lunyu xinde (论语心得) čínské autorky Yu Dan (于丹). Práce si klade za cíl provést kritickou analýzu díla Lunyu xinde, a to za účelem zjištění, jakým způsobem Yu Dan konstruuje obraz Konfucia a konfucianismu v jeho pojetí. Obsah díla je analyzován v kontextu konfuciánské obrody, což je proces, který v Čínské lidové republice probíhá od roku …více
Abstract:
Master's thesis is dedicated to analysis of Lunyu xinde (论语心得), a work by Chinese author Yu Dan (于丹). The thesis aims to perform a critical analysis of Lunyu xinde in order to ascertain, how does Yu Dan construct the image of Confucius and his conception of confucianism. The content of Lunyu xinde is analyzed in context of Confucian revival, a process that has been ongoing in the People's Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma