Theses 

Obraz Konfucia a jeho myšlení v díle Yu Dan – analýza knihy Lunyu xinde – Bc. Nina Bartovičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Nina Bartovičová

Diplomová práce

Obraz Konfucia a jeho myšlení v díle Yu Dan – analýza knihy Lunyu xinde

The image of Confucius and his thought in Yu Dan's work - an analysis of the book Lunyu xinde

Anotace: Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá analýzou díla Lunyu xinde (论语心得) čínské autorky Yu Dan (于丹). Práce si klade za cíl provést kritickou analýzu díla Lunyu xinde, a to za účelem zjištění, jakým způsobem Yu Dan konstruuje obraz Konfucia a konfucianismu v jeho pojetí. Obsah díla je analyzován v kontextu konfuciánské obrody, což je proces, který v Čínské lidové republice probíhá od roku 1978 dodnes. Práce se zaměřuje na to, jakým způsobem Yu Dan interpretuje vybrané kapitoly díla Hovory a také na otázku, jak je uvádí do souvislosti s tehdejším konfuciánským diskurzem. V první části práce jsou představeny základní koncepty konfucianismu a následně historický vývoj konfuciánského diskurzu v relevantních souvislostech od 19. století do vlády prezidenta Hu Jintao (胡锦涛). Druhá část práce obsahuje samotnou analýzu knihy Lunyu xinde, zjištění jsou shrnuta v závěru. Metodikou práce je analýza primárního zdroje, knihy Lunyu xinde v čínském jazyce, s občasným přihlédnutím k českému překladu. Práce kombinuje metody kritické a deskriptivní analýzy.

Abstract: Master's thesis is dedicated to analysis of Lunyu xinde (论语心得), a work by Chinese author Yu Dan (于丹). The thesis aims to perform a critical analysis of Lunyu xinde in order to ascertain, how does Yu Dan construct the image of Confucius and his conception of confucianism. The content of Lunyu xinde is analyzed in context of Confucian revival, a process that has been ongoing in the People's Republic of China since 1978 up to now. The thesis focuses on Yu Dan's interpretation of selected chapters of Analects of Confucius, as well as on relation of her interpretation with Confucian discourse. The first part of the thesis contains an introduction of basic Confucian concepts and afterwards describes historical development of Confucian discourse in relation to relevant context from 19th century to government of President Hu Jintao (胡锦涛). The second part of the thesis contains the analysis of the book Lunyu xinde, the findings are summarized in the conclusion. In terms of methodology, the thesis applies method of analysis of primary source – the book Lunyu xinde in original Chinese language version, with occasional consultation of version translated to Czech language. The thesis combines methods of descriptive and critical analysis.

Klíčová slova: Lunyu xinde, Yu Dan, konfucianismus, Konfucius, konfuciánská obroda Lunyu xinde, Confucianism, Confucius, confucian revival

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz