Ing. Tomáš HOFÉREK

Diplomová práce

Integrace Java EE aplikace s Enterprise Content Management systémem Alfresco\nl{}

Java EE application and Enterprise Content Management system Alfresco integration\nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je navázat na bakalářskou práci "Distribuovaná aplikace založená na architektuře J2EE" a dále rozvinout poznatky získané během realizace. Hlavním tématem pro zpracovaní diplomové práce je integrace informačních systémů.
Abstract:
The point of my thesis is to study with theoretical knowledge's Java Enterprise Edition during the implementation of distributed application in thesis "Distributed application based on J2EE". Main topic of this thesis is the enterprise integration of information systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2010
Identifikátor: 16618

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFÉREK, Tomáš. Integrace Java EE aplikace s Enterprise Content Management systémem Alfresco\nl{}. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe