Ing. Tomáš HOFÉREK

Master's thesis

Integrace Java EE aplikace s Enterprise Content Management systémem Alfresco\nl{}

Java EE application and Enterprise Content Management system Alfresco integration\nl{}
Abstract:
Cílem diplomové práce je navázat na bakalářskou práci "Distribuovaná aplikace založená na architektuře J2EE" a dále rozvinout poznatky získané během realizace. Hlavním tématem pro zpracovaní diplomové práce je integrace informačních systémů.
Abstract:
The point of my thesis is to study with theoretical knowledge's Java Enterprise Edition during the implementation of distributed application in thesis "Distributed application based on J2EE". Main topic of this thesis is the enterprise integration of information systems.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2010
Identifier: 16618

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOFÉREK, Tomáš. Integrace Java EE aplikace s Enterprise Content Management systémem Alfresco\nl{}. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe