Jan Košík

Bakalářská práce

Jezuitské školství: Vliv Tovaryšstva Ježíšova na rozvoj vědy a školství v Českých zemích

Jesuit Education System: Influence of Society of Jesus on Development of Science and Education System in Bohemia.
Anotace:
Práce se zabývá Tovaryšstvem Ježíšovým a jeho působením v Českých zemích se zaměřením na školství a vzdělanost v období od příchodu řádu v roce 1556 po jeho zrušení v roce 1773. Pro srovnání zmiňuje také protestantské a piaristické školství z tohoto období.
Abstract:
The thesis deals with Society of Jesus and its functioning in Bohemia with focus on education system and culture in period since the order?s arrival in 1556 to its disestablishment in 1773. For comparison the work mentions also protestant and piaristic education system from said period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košík, Jan. Jezuitské školství: Vliv Tovaryšstva Ježíšova na rozvoj vědy a školství v Českých zemích. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma