Bc. Sára Hamranová

Diplomová práce

Volba vyhlazovacího parametru pro jádrové odhady distribuční funkce

Bandwidth selection for kernel distribution estimation
Abstract:
In diploma thesis we study bandwidth selection for kernel distribution estimation. Construction and statistical properties of kernel distribution estimation and kernel density estimation is described. Thesis is mainly focused on bandwidth selection. Also the concept of boundary effects is explained. Theoretical knowledge is supplemented by a simulation study and application to real data.
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme volbě vyhlazovacího parametru pro jádrové odhady distribuční funkce. Popíšeme tvorbu a statistické vlastnosti jádrového odhadu hustoty a distribuční funkce. Pozornost věnujeme volbě vyhlazovacího parametru. Vysvětlíme pojem hraničních efektů. Teoretické poznatky budou doplněny o simulační studii a aplikaci na reálná data.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.