Roman Rotter

Diplomová práce

Systém pro sledování a reakci na bezpečnostní incidenty

Security Incidents Monitoring and Response System
Anotace:
Tato práce řeší centralizovaný monitoring antivirových alertů pro firmu Tieto s podporou automatizace při reakci na jednotlivé incidenty. Systém je navržen modulárně s ohledem na rozšiřování o další problémové domény. Export a import dat je řešen Windows službami, podpora pro konkrétní typy dat a systémů je řešena formou pluginů. Přenosová vrstva je volitelná, primárně se využívá vlastní MessageBus …více
Abstract:
The target of this thesis is designing and implement centralized monitoring of antivirus alerts for Tieto Company with automation support for incident response. The system is designed as modular architecture with extensibility support. Export and import of data are implemented as Windows services which loads appropriate plugins for target systems. Transfer layer is interchangeable, implemented as plugins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Přemysl Blahut
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma