Theses 

Kvalita v podnicích oboru stavebnictví – Bc. Jan Kadeřábek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kadeřábek

Diplomová práce

Kvalita v podnicích oboru stavebnictví

Quality in companies of construction industry

Anotace: Předmětem diplomové práce je kvalita v podnicích oboru stavebnictví. V úvodní části je definována kvalita a koncepce managementu kvality s důrazem na normy ISO řady 9000 a přístupu TQM. Následně je ozřejměn pojem výkonnosti podniku a způsoby jeho měření se zaměřením na nástroje finanční analýzy. Na základě empirických studií je objasněna souvislost kvality a výkonnosti podniku. V rámci praktické části práce je analyzována kvalita v českém stavebnictví. Zvolený stavební podnik je hodnocen z hlediska výkonnosti metodami finanční analýzy, vybrané kategorie jsou srovnány s odvětvovým průměrem. Analyzována je kvalita a management kvality podniku. Na základě objevených problémů a nedostatků jsou navržena doporučení.

Abstract: The subject of this thesis is the management of quality in companies of the construction industry. In the introductory section, both quality and the concepts of the management of quality with an emphasis on the ISO 9000 series standards and the TQM approach are defined. Subsequently, the term performance is clarified as well as how it is measured with a focus on the tools of financial analysis. Based on empirical studies, the connection between quality and performance is clarified. In the practical portion of the thesis, the quality of Czech civil engineering is analyzed. The chosen construction company is evaluated from the point of performance by methods of financial analysis and selected categories are compared to the construction industry average. Based on revealed problems and deficiencies, corrective actions are designed.

Klíčová slova: Stavebnictví, kvalita, management kvality, výkonnost podniku, normy ISO, finanční analýza, Civil engineering, quality, quality management, business performance, ISO standards, financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:47, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz