Jiří Mikulenka

Diplomová práce

Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti letecké dopravy

The possibilities of increasing the competitiveness of air transport
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané koncepty letecké dopravy, které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Hlavním cílem této práce je analyzovat a vyčíslit ekonomické a environmentální přínosy zavedení konceptu elektronického pojíždění a konceptu Free Route Airspace v podmínkách užití v České republice. V prvních dvou částech práce jsou popsány teoretické základy a důležité …více
Abstract:
This master thesis focuses on selected concepts of air transport, which have a potential of increasing the competitiveness of the sector. The main objective of this paper is to analyze and quantify the economic and environmental benefits of introducing the electronic taxiing concept and the Free Route Airspace concept under conditions of use in the Czech Republic. First two parts of the thesis describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Václav Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51536