Bc. Robert ZÁPOTOCKÝ

Diplomová práce

Stabilita budovy hraničního přechodu po nárazu do středového pilíře

Anotace:
Předmětem této diplomové práce je posouzení stability hraničního přechodu po nárazu do středového pilíře pomocí statického posouzení. Tato práce navazuje na závěrečnou práci vytvořenou v bakalářském studiu, jejímž tématem byl návrh hraničního přechodu. Statické posouzení stavby je provedeno podle platných norem ČSN EN včetně jejich příloh. Tyto posudky, vnitřní síly a deformace byly provedeny v programech …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the stability assessment of the border crossing building after an impact into the central pillar by means of static assessment. This project follows on the final thesis created during the bachelor's studies, which was the subject of the proposal the border crossing building. The static assessment of the building is carried out in accordance with the valid CSN EN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁPOTOCKÝ, Robert. Stabilita budovy hraničního přechodu po nárazu do středového pilíře. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/