Theses 

Uplatnenie metód dizajnového myslenia v alternatívnych školách – Bc. Boris Turek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Boris Turek

Diplomová práce

Uplatnenie metód dizajnového myslenia v alternatívnych školách

Application of design thinking methods in alternative schools

Abstract: The diploma thesis deals with the concept of design thinking, its fields and their application in alternative schools. The theoretical part of the thesis represents the concept of design thinking, intelligence and approaches to it. Another part is devoted to the development of alternative pedagogy, its approach and the type of alternative schools. The conclusion of the theoretical part approximates the individual tools of the design process and the innovative methods in education. Practical part of the thesis provides examples of application of methods of design thinking from the world and from local alternative schools.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá konceptom dizajnového myslenia, jeho oblasťami a ich uplatneniu v alternatívnych školách. Teoretická časť práce predstavuje koncept dizajnového myslenia, inteligenciu a prístupy k nej. Ďalšia časť sa venuje vývoju alternatívnej pedagogiky, prístupom z ktorej vychádza a typom alternatívnych škôl. Záver teoretickej časti približuje jednotlivé nástroje dizajnového procesu a inovatívne metódy vo vzdelávaní. Praktická časť práce ponúka príklady uplatňovania metód dizajnového myslenia zo sveta a z lokálnych alternatívnych škôl.

Klíčová slova: dizajnové myslenie, dizajnový proces, pedagogika, alternatívne školy, zručnosti 21. storočia, design thinking, design process, pedagogy, alternative schools, 21st century skills

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz