MUDr. Eva KRCHOVÁ

Diplomová práce

Dozor nad léčivými přípravky v České republice

Supervision of medicinal products in the Czech Republic
Anotace:
Práce na téma "Dozor nad léčivými přípravky v České republice" je zaměřena na problematiku dozoru v oblasti léčiv v podmínkách našeho státu vykonávaným příslušnými správními orgány (zejména Státním ústavem pro kontrolu léčiv). Práce je orientována na systém správního dozoru v obecném pojetí, na systém dozoru nad léčivými přípravky (vymezení úkolů orgánů vykonávajících státní správu v oblasti léčiv …více
Abstract:
Thesis on "Surveillance of medicinal products in the Czech Republic" focuses on the issue of drug surveillance in the conditions of our state carried out by the relevant administrative bodies (especially the State Institute for Drug Control). Thesis is focused on the system of administrative supervision in general terms, on the system of supervision of medicinal products (definition of the tasks of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRCHOVÁ, Eva. Dozor nad léčivými přípravky v České republice. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma