Josef Rückl

Diplomová práce

Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku

Financial and Strategic Analysis of ŠKODA AUTO, a.s. based on the years 2012-2017 and Evaluation of Potential Risks for the Czech Economy
Anotace:
Práce se zabývá finanční a strategickou analýzou obchodního závodu ŠKODA AUTO, a.s. Finanční analýza je provedena pomocí analýzy účetních výkazů, analýzy poměrových ukazatelů a souhrnně vyhodnocena za pomoci bonitního modelu Kralicekův Quicktest a bankrotního modelu Altmanovo Z-skóre. Strategická analýza je provedena pomocí analýzy vnitřního a vnějšího potenciálu a na jejím konci je provedena SWOT …více
Abstract:
The master’s thesis analyses financial and strategic aspects of ŠKODA AUTO, a.s. Financial analysis is carried out using the analysis of financial statements and financial ratios and evaluated using Kralicek’s Quickest creditworthiness model and Altman’s Z-score bankruptcy model. Strategic analysis is carried out using the analysis of internal and external potential and summarized using SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2019
  • Vedoucí: Pavel Štěpánek
  • Oponent: Eva Zamrazilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78288

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika