Theses 

How can co-creation change the FMCG marketing – Filip Froněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Filip Froněk

Diplomová práce

How can co-creation change the FMCG marketing

Jak může spolutvorba změnit FMCG marketing

Anotace: Tato diplomová práce analyzuje spolutvorbu, moderní trend v marketingu, a provádí společnosti tím, jak použít spolutvorbu na zvýšení efektivity svých marketingových praktik. Spolutvorba je uvedena v rámce digitalizace, což je současný megatrend v marketingu ovlivňující tradiční marketingové metody. Po hlubší analýze současných trendů v marketingu se zaměřením na digitalizaci se práce zabývá spolutvorbou, popisuje její proces a aplikuje ho na příkladu spolutvořícího projektu značky Fa. To ukazuje, že spolutvořící projekty potřebují být velmi dobře plánovány a zrealizovány tak, aby nedocházelo k rozptylu značky a aby výsledky nebyly jiné než firemní cíle. Na konci této práce jsou doporučení odvozené z provedeného výzkumu, které ukazují na další kroky v spolutvořícím projektu značky Fa, a stejně tak v spolutvorbě jako takové.

Abstract: This thesis analyzes co-creation, a modern trend in marketing, and guides companies how to use co-creation to increase efficiency of their marketing practices. Co-creation is placed in the framework of digitalization, which is current megatrend in marketing influencing the traditional marketing methods. After deep analysis of current trends in marketing with focus on digitalization, the thesis emphases co-creation, describes the process of co-creation and applies it to an example of co-creation project of the brand Fa. It presents that co-creation project needs to be well planned and well executed as it can otherwise lead into brand dilution or the results would be different from company's objectives. In the end of the thesis, recommendations are deduced based on the concluded survey showing the further steps in Fa co-creation project as well as co-creation in general.

Klíčová slova: Virálnost, FMCG marketing, Spolutvorba, eYeka, Fa, Co-creation

Keywords: Virality, Co-creation, eYeka, FMCG marketing, Fa

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Peter Willems

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39667


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 10. 2018 13:26, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz