Bc. Viktoria Baityová

Bakalářská práce

Šetření ubytovacích zařízení (vybrané ekonomické charakteristiky)

Survey of accommodation facilities (selected economic characteristics)
Abstract:
The goal of this thesis is to assess the level of involvelment of tourism in local and regional economy from the standpoint of accommodation establishments. To achieve this goal the thesis will focus on employment and subcontracting relationships of a concrete example of hotel in the region. The importance of individual costs in the financial operations of hotel will be evaluated based on publicly …více
Abstract:
Práca si dáva za cieľ z pohľadu ubytovacích zariadení posúdiť mieru zapojenia cestovného ruchu do miestnej príp. regionálnej ekonomiky. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameria na zamestnanosť a dodávateľsko-odberateľské vzťahy konkrétneho príkladu hotela v regióne. Na základe verejne dostupných výkazov bude hodnotený význam jednotlivých nákladov vo finančných operáciách skúmaného hotela a ten bude následne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta