Bc. Viktoria Baityová

Bachelor's thesis

Šetření ubytovacích zařízení (vybrané ekonomické charakteristiky)

Survey of accommodation facilities (selected economic characteristics)
Abstract:
The goal of this thesis is to assess the level of involvelment of tourism in local and regional economy from the standpoint of accommodation establishments. To achieve this goal the thesis will focus on employment and subcontracting relationships of a concrete example of hotel in the region. The importance of individual costs in the financial operations of hotel will be evaluated based on publicly …more
Abstract:
Práca si dáva za cieľ z pohľadu ubytovacích zariadení posúdiť mieru zapojenia cestovného ruchu do miestnej príp. regionálnej ekonomiky. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameria na zamestnanosť a dodávateľsko-odberateľské vzťahy konkrétneho príkladu hotela v regióne. Na základe verejne dostupných výkazov bude hodnotený význam jednotlivých nákladov vo finančných operáciách skúmaného hotela a ten bude následne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Repík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta