Mgr. Bc. Edita Strnadová

Diplomová práce

Dívka s elektivním mutismem na počátku školní docházky

Girl with selective mutism at the beginning of school
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Dívka s elektivním mutismem na počátku školní docházky“ řeší problematiku žákyně s elektivním mutismem v běžné škole. Ve své teoretické části se věnuje komunikaci, etapám ontogenetického vývoje řeči, jazykovým rovinám ve vývoji řeči a vymezení pojmu narušená komunikační schopnost. Dále pak přímo definici mutismu, jeho příznakům a projevům, etiologií a klasifikací či diagnostikou …více
Abstract:
The thesis titled "Girl with selective mutism at the beginning of school" solves the problem of schoolgirl with selective mutism in common school. The theoretical part is devoted to communication, stages of ontogenetic development of speech, language levels in speech development and the definition of a communication disorder. Then directly definition of mutism, its signs and symptoms, etiology and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta