Josef MAREŠ

Bakalářská práce

Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků? nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků

Anotace:
Tato bakalářská práce posuzuje možné účinky farmaceuticky aktivních sloučenin na necílové vodní organismy, a s tím spojená možná rizika. Test probíhal na partenogeneticky se rozmnožujících nepůvodních racích mramorovaných, kteří byli vystaveni koktejlu pěti běžně užívaných farmak a jedné nezákonné droze - tramadolu, citalopramu, sertralinu, venlafaxinu, oxazepamu a metamfetaminu. Koncentrace odpovídala …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the possible effects of pharmaceutically active compounds on non-target fresh water organisms and the risks connected with them. As model organism was used parthenogenetically reproducing non-native marbled crayfish, which were exposed to a mix of five commonly used drugs and one illicit drug - tramadol, citalopram, sertraline, venlafaxine, oxazepam and methamphetamine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Josef. Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků? nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses k6cwjp k6cwjp/2
3. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 6. 2019
Bulanova, L.
4. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.