Bc. Leo Čermák

Master's thesis

Od monopolu k oligopolu: Česká filmová distribuce v letech 1989 - 1993

From monopoly to oligopoly: Czech film distribution 1989 - 1993
Abstract:
Práce si klade za úkol zmapovat vývoj v české filmové distribuci mezi lety 1989 a 1993. Toto období je spojeno s největšími změnami v kinematografii od jejího znárodnění v roce 1945. Šlo v podstatě o obrácený proces. Vedle privatizace prošla filmová distribuce také množstvím dalších změn, které se dotkly všech jejích článků.
Abstract:
This text covers a development on field of film distribution in Czech Republic from 1989 to 1993. Beginning of this period is marked by a change of political conditions in former Czechoslovakia in 1989 which provided a starting point for a transformation of its economics and legal system. Film distribution came completely in private hands till 1993.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic