Bc. Anna Čarnogurská

Diplomová práce

Predikcia bankrotu firiem osobnej dopravy v EÚ použitím metód strojového učenia

Predikce bankrotu firem osobní dopravy v EU použitím metod strojového učení
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci metody podpůrných vektorů v oblasti predikce bankrotu. Teoretická část práce se zabývá přehledem sektoru osobní dopravy v rámci EU pro každý druh dopravy zvlášť. Možné příčiny bankrotu v zkoumaném průmyslu jsou prezentovány na základě reálných příkladů. Empirická analýza zkoumá přesnost metody podpůrných vektorů s různými typy jader a porovnává její predikční …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the application of Support vector machines (SVM) in the area of bankruptcy prediction. Theoretical research deals with the overview of the passenger transport industry in the EU for each mode of transport individually. Potential causes of bankruptcy in the researched industry are presented based on real examples. Empirical analysis examines the accuracy of SVM classifier …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na aplikáciu metódy podporných vektorov v oblasti predikcie bankrotu. Teoretická časť práce sa zaoberá prehľadom sektoru osobnej dopravy v rámci EÚ pre každý druh dopravy zvlášť. Možné príčiny bankrotu v skúmanom priemysle sú prezentované na základe reálnych príkladov. Empirická analýza skúma presnosť metódy podporných vektorov s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta