Mgr. Tereza Vojtasíková

Bakalářská práce

Národní divadlo moravskoslezské po přelomu tisíciletí

The National Moraviansilesian Theatre in 3.Millenium
Anotace:
Tématem mojí bakalářské diplomové práce je Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě po přelomu třetího tisíciletí. Zabývala jsem se především inscenacemi ze tří sezón z let 2001-2004.
Abstract:
In my bachelor work I focused on the National Moravian-Silesian theatre in Ostrava. Especially I wrote about the first three years after third millennium, it means three seasons between years 2001 and 2004.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta