Bc. Kateřina SLÁMOVÁ

Bachelor's thesis

Toponyma v katastru Vimperka a okolí

Toponyms in the cadastre of Vimperk and its surroundings
Anotácia:
Tématem bakalářské práce jsou názvy osídlených míst, toponyma nebo také oikonyma. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretické poznatky vztahující se k toponomastice, jež se zabývá místními a pomístními vlastními jmény. Druhá část bakalářské práce aplikuje poznatky získané v teoretické části na soubor 22 městských částí města Vimperk. Nejprve je vysvětlen původ názvu Vimperk, pak …viac
Abstract:
The topic of my bachelor´s thesis are names of populated places, toponyms or oikonyms too. The thesis has two parts. The first part contains theoretical know ledgewhich are related to toponomastics. It deals with local and afterlocal proper nouns. The second part of my thesis applies the know ledge, which were acquired in the theoretical part, of the group of 22 districts of Vimperk. Firstly, it is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zverejniť od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMOVÁ, Kateřina. Toponyma v katastru Vimperka a okolí. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses k6i80y k6i80y/2
30. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 6. 2014
Bulanova, L.
1. 7. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.