Bc. Radek Diviš

Bachelor's thesis

Smlouva o úvěru a její zajištění

Contract on Loan and its Securing
Abstract:
Při zkoumání tématu smlouvy úvěru a jejím zajištění jsem dospěl k názoru, že právě tento způsob zajištění je velice obecným tématem a v praxi hodně používaným. Mezi nejčastěji používané smlouvy, které řadíme ke smlouvám zajišťovacím je smlouva o spotřebitelském úvěru, kterou náležitě popisuji ve čtvrté kapitole práce. Další neopomenutelnou a hodně používanou smlouvou v praxi je i smlouva o inkasu, …more
Abstract:
When I was examining the topic of the loan agreement and the securing thereof, I reached the view that exactly this method of securing is a very general topic and much used in practice. Among the mostly used agreements which we classify as securing agreements is the consumer loan agreement which I duly describe in Chapter 4 of my work. Another important and often used agreement in practice is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Vlastimil Janeček
  • Reader: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking