Miroslav Heglas

Bakalářská práce

Technologický předpis provádění vnitřních nenosných konstrukcí bytového domu

Technological regulation implementing internal non-load bearing construction of a residential building
Anotace:
Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce je riešenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby bytového domu. Súčasťou tejto bakalárskej práce je spracovanie projektu bytového domu pre stavebné povolenie, tepelne technické posúdenia konštrukcií budovy, technologický predpis zhotovenia vnútorných nenosných konštrukcií, riešenie zásad organizácie výstavby, časový plán výstavby a rozpočet stavby. …více
Abstract:
The main scope of this thesis is to address the implementation of project documentation for construction of residential house. Part of this thesis project is processing a building permit for construction, heat-technical assessment of the building, technological provision of construction of internal non-load bearing structures, addressing principles of the construction, the construction schedule and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Pavel Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb