Theses 

Mechanizmy interoperability medzi IPv4 a IPv6 – Bc. Michal Cisárik

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Bc. Michal Cisárik

Master's thesis

Mechanizmy interoperability medzi IPv4 a IPv6

Mechanisms for interoperability berween IPv4 and IPv6

Abstract: The enormous boom of the internet services and with the increased number of the devices, and applications that use the Internet, major changes in the overall architecture has required the use of new technologies. Internet Protocol IPv4 is replaced by the new IPv6, which is today the only real choice. IPv6 deployment requires some effort, resources and expertise. In my work I deal with internet protocols and transition mechanisms between the two different worlds. I introduce and compare these migration tools by means of theoretical and practical knowledges.

Abstract: Obrovský rozmach internetových služieb, zvyšovanie počtu zariadení a aplikácií, ktoré používajú internet, veľké zmeny v celkovej architektúre, vyžadujú použitie novej technológie. Internetový protokol IPv4 nahrádza nový IPv6, ktorý je dnes jedinou skutočnou voľbou. Nasadenie IPv6 vyžaduje určité úsilie, zdroje a odborné znalosti. V mojej práci sa zaoberám internetovými protokolmi a prechodovými mechanizmami medzi týmito dvoma rozdielnymi technológiami. Predstavujem a porovnávam tieto migračné nástroje pomocou teoretických a praktických znalostí.

Keywords: počítačové siete, IPv4, IPv6, prechodové mechanizmy

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Reader: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 20:12, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz