Marcel Bošek

Bakalářská práce

Afro American Vernacular English in Afro American Literature

bakalářská práce

Afro American Vernacular English in African American Literature
Abstract:
This bachelor paper deals with the representation of African American Vernacular English (AAVE) in African American Literature. Information about the origin, structure and speakers of the variety is presented. The paper provides with a list of phonetic and grammatical features of AAVE. The role of language in literature and American society is presented. Brief information about African American Literature …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá užitím afro-americké angličtiny v afro-americké literatuře. Práce obsahuje soupis fonetických a gramatických prvků, informace tykající se původu, struktury a mluvčích zmíněné varianty. Význam jazyka v literatuře a v americké společnosti je objasněn. Po krátkém úvodu k afro-americké literatuře následuje rozbor afro-americké angličtiny ve čtyřech vybraných dílech, jimiž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bošek, Marcel. Afro American Vernacular English in Afro American Literature. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi