Daniel HÁLA

Bakalářská práce

Inkluze - fakta a mýty ve volebních programech politických stran

Inclusion - facts and myths in political parties electoral programs
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze, analyzuje ji jakožto problém politický. V teoretické části se práce zaměřuje na současný trend inkluzivního vzdělávání v České republice. Zabývá se tedy rozdílem mezi inkluzí a integrací, legislativním ukotvením společného vzdělávání či podpůrnými opatřeními. Zároveň inkluzi propojuje se sférou politickou, a to například vysvětlením specifiky volebních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of inclusion, and analyzes it as a political problem. The theoretical part focuses on the current trend of inclusive education in the Czech Republic. Thus, it deals with the difference between inclusion and integration, the legislative anchorage of joint education or supportive measures. At the same time, it integrates inclusion with the political sphere, for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁLA, Daniel. Inkluze - fakta a mýty ve volebních programech politických stran. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses k6s61o k6s61o/2
17. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.