Bc. Klára HLADÍKOVÁ

Diplomová práce

Lachema, národní podnik Brno, závod Julia Fučíka, Kaznějov v letech 1980-1989

Lachema, National Enterprise Brno, Julius Fučík's Plant in Kaznějov in 1980-1989
Anotace:
Práce se zabývá vývojem regionálně významného chemického závodu v západočeském Kaznějově mezi léty 1980-1989. Snaží se popsat situaci závodu v 80. letech 20. století, kterou zapříčinila změna vlastnických poměrů po druhé světové válce, kdy závod přešel ze soukromých rukou do rukou státních. Ačkoliv patřil chemický průmysl mezi preferované průmyslové odvětví, musel se závod potýkat celá desetiletí vlivem …více
Abstract:
The work, titled: Lachema, National Enterprise Brno, Julius Fučík's Plant in Kaznějov in 1980-1989, attempts to analyse selected issues of a regionally significant Czechoslovakian chemical plant in the 1980s. The work wants to describe the situation of the Plant caused by the change of ownership after the Second World War, when the Plant went from private hands to state hands. Although the chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Klára. Lachema, národní podnik Brno, závod Julia Fučíka, Kaznějov v letech 1980-1989. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/