Mgr. Katarína Belejová

Diplomová práce

Tvorba významu a společenská kritika v dílech propojujících vizuální a jazykovou složku ve veřejném prostoru.

Constitution of Meaning and Social Criticism in the Artworks Involving Visual and Verbal Layer in Public Space.
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá tvorbou významu ve vizuálně-verbálních dílech umístěných do veřejného prostoru, zejména tím, jak se na této tvorbě podíly tři základní složky díla: jazykové sdělení, vizuální sdělení a umístění (kontext) díla. Dále se pak zabývá společenskou kritikou v těchto dílech. Práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola popisuje vztah těchto děl a společenské kritiky a …více
Abstract:
This MA thesis focuses on the constitution of meaning in visual-verbal artworks in public space, mainly on the way in which three basic layers of the works (textual layer, visual layer and context) contribute to their meaning. It also deals with social criticism in these works. The thesis is divided into three chapters. The first chapter aims at the depiction of the relationship between this kind of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace

Práce na příbuzné téma