Bc. Martina Turečková

Diplomová práce

Bariery a zdroje podpory pro začínající supervizory při zavádění supervize do zařízení sociálních služeb

Barriers and Support Resources for Trainee Supervisors in Implementing Supervision into Social Service Institutions
Anotace:
Diplomová práce „Bariery a zdroje podpory pro začínající supervizory při zavádění supervize do zařízení sociálních služeb“ se zaměřuje na problémy, se kterými se může setkat začínající supervizor při zavádění supervize do zařízení sociálních služeb, a co nebo kdo mu naopak při jeho práci pomáhá, v čem nachází zdroje podpory. V teoretické části práce je nejprve vymezen pojem supervize s jejími cíly …více
Abstract:
The diploma thesis „Barriers and Support Resources for Trainee Supervisors in Implementing Supervision into Social Service Institutions“ focuses on the difficulties that trainee supervisors may meet with when implementing supervision into social services institutions, who or what helps them in their job and where they can find support resources. The theoretical part introduces the concept of supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Šuráňová
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta