Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Bakalářská práce

Structuralism in the philosophy of mathematics

Structuralism in the philosophy of mathematics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupem strukturalismu ve filosofii matematiky, jeho vnitřní diferenciací a podstatou a relevantností jeho kritik. Zvláštní pozornost je věnována stále otevřenému problému vztahu teorie kategorií a matematického strukturalismu. Ukázalo se, že existuje obecná shoda ve filosofii matematiky pokud jde o to, že matematické myšlení je strukturalistické. Opozice v podstatě neexistuje …více
Abstract:
This bachelor's thesis enquires into the approach of mathematical structuralism, the differentiation within this approach and the nature and the relevance of its criticisms. Particular attention is given to the still unresolved issue of the relation between category theory and mathematical structuralism. It turned out that there exists a general agreement in the philosophy of mathematics that mathematical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma