Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Bachelor's thesis

Structuralism in the philosophy of mathematics

Structuralism in the philosophy of mathematics
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá přístupem strukturalismu ve filosofii matematiky, jeho vnitřní diferenciací a podstatou a relevantností jeho kritik. Zvláštní pozornost je věnována stále otevřenému problému vztahu teorie kategorií a matematického strukturalismu. Ukázalo se, že existuje obecná shoda ve filosofii matematiky pokud jde o to, že matematické myšlení je strukturalistické. Opozice v podstatě neexistuje …more
Abstract:
This bachelor's thesis enquires into the approach of mathematical structuralism, the differentiation within this approach and the nature and the relevance of its criticisms. Particular attention is given to the still unresolved issue of the relation between category theory and mathematical structuralism. It turned out that there exists a general agreement in the philosophy of mathematics that mathematical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Philosophy

Theses on a related topic